CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA PHÚ SƠN

Đ/c: Thôn Trại, Xã Thuỷ Đường, Huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng

Email: nhuaphuson@gmail.com

Hotline: (0225) 3642856 – 0335 661 268 

Website: https://nhuaphuson.vn

http://bangkeophuson.ticc.vn